1. www.carnavalshop.be kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
    1. Het verwerken van de bestelling.
    2. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
    3. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan www.carnavalshop.be denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
  2. Gegevens die door de klant aan www.carnavalshop.be zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.
  3. De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen.