HUUROVEREENKOMST

 1. Huurtermijn.
  1.1. De termijn voor het huren van onze goederen bedraagt maximaal 1 maand. 3 weken voor gebruik en 1 week na gebruik. Meerdere malen gebruiken in deze periode is geen probleem.
  1.2. De kostuums dienen terug gebracht te worden ten laatste op de datum vermeld op de huurovereenkomst.
 2. Huurprijs en waarborg.
  2.1. Bij het huren van onze kostuums betalen jullie een huurprijs en een waarborgprijs. Deze waarborg prijs is doorgaans het verschil tussen de koopprijs en de huurprijs. Echter met een maximum van 50 euro per ontlening.
  2.2.Bij het in goede staat en tijdig terugbrengen van de goederen krijgen jullie de betaalde waarborg terug. (zie ook punt 4)
 3. Gebruik van onze goederen.
  3.1. We verwachten van onze huurders dat ze onze goederen als goede huisvaders beheren.
  3.2. Indien de goederen te vervuild zijn mogen jullie deze wassen, bij twijfel of je het zelf kan wassen, contacteer je ons eerst even.
  3.3. Worden de goederen te vuil teruggebracht dan wordt er 5 euro van de waarborg afgetrokken om de reinigingskosten te vergoeden.
 4. Vervallen van waarborg.
  4.1. Goederen die niet meer volledig zijn en/of beschadigd zijn kunnen helaas niet meer aanvaard worden en worden dan ook als *verkocht beschouwd.
  4.2. Bij het **laattijdig terugbrengen van kostuums vervalt er een deel van de waarborg. Per dag te laat gaat er 5 euro van de waarborg af. Van zodra je de goederen 1 week te laat terugbrengt, vervalt de waarborg volledig.
  4.3. Ben je na 2 weken de goederen nog niet komen terugbrengen worden deze als *verkocht beschouwd.

* Als de huur en de waarborg prijs de eigenlijke waarde van de goederen niet dekt wordt een supplement aangerekend zodoende dat de koopprijs betaald is van de goederen. Vanaf dan worden onze verkoopvoorwaarden gehanteerd.
** Uitgezonderd indien men tijdig verwittigd (= vóór vermelde datum) dat de goederen later worden teruggebracht. Reden van laattijdig terugbrengen steeds vermelden.

VERKOOPSOVEREENKOMST

 • Al onze facturen of leverbonnen zijn contant te betalen. Indien ze per post worden verstuurd geld een betaaltermijn van 14 dagen.
 • Bij niet betalen van de facturen/leverbon binnen de gestelde betaaltermijn komt bovenop de verwijlinteresten van 10% ook een forfaitaire verhoging van 15% met een minimum van € 75.00 per dossier.
 • Geschillen worden geregeld via de rechtbanken in Mechelen of voor de kleine bedragen wordt er bemiddeld via het vredegerecht in Heist op den Berg.