veiligheid >> Vuurwerk gevaarlijk?

Niet als je onderstaande veiligheid maatregelen naleeft …

Koop enkel wettelijke en veilige producten.

Zorg er vooral voor om geen vuurwerk te kopen dat de reglementaire voorschriften niet naleeft. Bijvoorbeeld producten van groot kaliber, ontploffende producten (klappers) met een te zware lading of producten bestemd voor de professionelen uit de sector (bommen/shells).

Een particulier mag enkel feestvuurwerk kopen met daarin niet meer dan 1000 gram pyrotechnische samenstelling (vermeld op verpakking).

Een particulier mag enkel feestvuurwerk kopen met daarin niet meer dan 1000 gram pyrotechnische samenstelling (vermeld op verpakking).

Nooit vuurwerk los in de zakken steken. Eens thuisgekomen bewaart U alles op een droge koele plaats, buiten het bereik van kinderen, liefst in een gesloten doos.

Lees steeds aandachtig en volg nauwkeurig alle voorschriften en de gebruiksaanwijzingen de avond voor het gebruik van het feestvuurwerk, niet net ervoor.

GEEN ALCOHOL voor of tijdens het afschieten.

Uitsluitend voor volwassenen : kinderen onder de 16 jaar mogen geen vuurwerk kopen, dus ook niet gebruiken ook al is het aangekocht door volwassenen. >> NIEUWE WETGEVING; TYPE 1 vuurwerk mag wel aangekocht worden door kinderen vanaf 12 jaar!

Steek het vuurwerk af vanuit een open zone, op afstand van uw gasten, zorg ervoor dat de toeschouwers op veilige afstand staan.

Zorg ervoor dat U steeds voldoende water of een blusapparaat bij de hand heeft. Vraag de toeschouwers om de vonken en de op de grond teruggevallen resten uit te doven.

Steek slechts 1 raket tegelijk aan. Wacht tot wanneer deze voortgedreven wordt vooraleer tot de volgende over te gaan.

Verlaat onmiddellijk de plaats en ga op een degelijke afstand staan zodra een lont is aangestoken.

Richt nooit dergelijk product naar een ander persoon.

Blijf voldoende ver achter de raketten staan en steek ze enkel aan met gestrekte armen door middel van een lange lucifer, een fakkel of een speciale lont (nooit gewone lucifers), waarbij geen enkel deel van uw lichaam boven een aangestoken tuig mag hangen. Benadert nooit meer een tuig nadat het aangestoken werd.

In het grondvuurwerk bestaan er vuurwerkbatterijen die maar 1 maal moeten aangestoken worden.

Steek nooit een gebrekkig vuurwerktuig opnieuw aan. Blijf uit de buurt of doof het eerst met water (het kan altijd gebeuren dat het toch nog ontploft).

Houd uw dieren op een veilige plaats, honden en paarden verafschuwen vuurwerk en schrikken bij de eerste knallen.

ENKELE NUTTIGE ADRESSEN

Spoeddiensten: 100 voor gewone telefoon. 112 voor GSM

Militair hospitaal Koningin Astrid, Bruynstraat 1, 1120 Neder-over-Heembeek Tel. 02 268 62 00

Nationale stichting voor hulp aan zwaar verbranden, Vleurgatsesteenweg 221, 1050 Brussel Tel 02 649 65 89

www.brandwonden.be

Opgepast!!!  Bij oogverwonding onmiddellijk naar spoeddienst, geen zalf gebruiken en ook geen pijnstillers.